Revista

        Primul număr al revistei lunare de literatură şi artă ACOLADA a apărut în luna octombrie a anului 2007, la iniţiativa lui Radu Ulmeanu, directorul general al Societăţii şi Editurii PLEIADE. La ideea revistei au aderat, în urma invitaţiei pe care le-a adresat-o, poetul şi criticul literar Gheorghe Grigurcu şi poetul Petre Got, asumându-şi, primul, responsabilitatea de director al revistei, iar cel de al doilea, de redactor-şef. Cel din urmă s-a retras după câţiva ani, din motive personale.
        De la bun început, revista şi-a asigurat un prestigios nucleu de colaboratori permanenţi de pe întreg cuprinsul ţării şi chiar din diaspora, format din scriitori bine cunoscuţi cititorilor, precum Ana Blandiana, Barbu Cioculescu, Gabriel Dimisianu, C.D. Zeletin, Constantin Abăluţă, Constantin Călin, Şerban Foarţă, Val Gheorghiu, Nora Iuga, Constantin Mateescu, Pavel Şuşară, Constantin Trandafir, Adrian Dinu Rachieru, Magda Ursache, cărora li s-au adăugat mai târziu şi alţi colaboratori mai mult sau mai puţin permanenţi.
        Un cald şi solemn omagiu li se cuvine celor care ni s-au alăturat din primele clipe sau ceva mai târziu, rămânându-ne fideli până în momentul trecerii lor cu totul neaşteptate peste pragul către eternitate: Mircea Horia Simionescu, Ada Brumaru, Nicolae Florescu, Luca Piţu şi Ion Zubaşcu.
        Peste câteva luni ACOLADA îşi va sărbători numărul 100, în anul de graţie 2016, sărbătoare pe care vrem să o întâmpinăm, ca la început şi pe tot parcursul existenţei sale, cu inimile şi frunţile sus.

RADU ULMEANU